tree bending wind resilience

Poslanie

Každý môže mať problémy s plnením životných výziev v určitom okamihu svojho života. Mojím poslaním je pomôcť vám s emocionálnymi, sociálnymi, pracovnými, školskými alebo zdravotnými problémami, ktoré sa môžu objaviť v rôznych fázach života. Spoločne môžeme zlepšiť váš pocit pohody, zmierniť pocity úzkosti a prekonať krízy, keď preskúmame a naštartujeme vaše vlastné vnútorné zdroje. Rozvíjanie reziliencie vám môže pomôcť lepšie zvládnuť mnohé situácie a vrátiť sa do normálu po zmenách, výzvach, neúspechoch, sklamaniach a zlyhaniach.

Najčastejšie riešené problémy: